Popularne Air Montenegro Destinacije

Odaberite destinaciju do koje želite direktno da letite kompanijom Air Montenegro

Iz Tivta trenutno možete direktno leteti do Beograda, Ljubljane i Banja Luke. Za sada iz Podgorice postoji samo direktan let do Beograda, a uskoro se planira uvođenje i dvadesetak različitih evropskih destinacija.

Air Montenegro Podgorica

Ukoliko želite da obavite rezervaciju avio karte za određenu destinaciju, to možete učiniti online na našem sajtu.

Ako vam je nakon što ste obezbedili avio karte potreban i smeštaj, najveću ponudu po najpovoljnijim cenama pronađite na ovoj stranici.

Beograd

Prestonica na Dunavu i Savi

od 99€

Podgorica

Osetite duh Mediterana

od 99€

Tivat

Romantična crnogorska luka

od 63€

Ljubljana

Grad zmaja

od 55€

Banja Luka

Prestonica na Vrbasu

od 99€

Klase u Air Montenegro avionu

Istražite različite klase kompanije Air Montenegro kako bi izabrali odgovarajuću

Ekonomska klasa

Ekonomsku klasu karakterišu standardna sedišta, kao i osnovna ponuda pića. Prostorno obuhvata veći deo aviona i odvojena je od biznis klase pregradom ili zavesom.
Putnici imaju pravo na ručni prtljag težine do 8 kg, kao i na predati do 23 kg. Svako prekoračenje istog, podrazumeva naplatu po dodatnom kilogramu, odnosno po komadu.
U zavisnosti od nivoa ekonmomske klase, datum putovanja je moguće promeniti uz doplatu prema pravilima primenjene tarife.

Biznis klasa

Putovanje biznis klasom pruža putnicima posebne pogodnosti kao i druge dodatne usluge, za razliku od ekonomske klase od koje su odvojeni pregradom ili zavesom.
Servis obroka i pića je obilniji i kvalitetniji, kao i sam komfor u sedištima, što je posebno važno kod višečasovnih letova.
Maksimalna dozvoljena količina ručnog prtljaga je do 8 kg, a predatog 2 komada, do 23 kg težine.
Fleksibilnost je dosta veća kod promena, ali opet u skladu sa primenjenom tarifom.

Prtljag na Air Montenegro letu

Koje su dozvoljene količine ručnog i predatog prtljaga na Air Montenegro letovima

Ručni

Mesta za proveru ručnog prtljaga se obično nalaze kod šaltera za čekiranje zbog što jednostavnijeg prepakivanja eventualnog viška prtljaga u prtljag za predavanje. Stvari od velike vrednosti (novac, nakit, važna poslovna dokumenta, ključevi i sl.) treba nositi u ručnom prtljagu.

Ekonomska

Dozvoljeni prtljag

Biznis

Dozvoljeni prtljag

Tečnost


U avion se mogu uneti:

 • kaput/jakna, kišobran,
 • štake,
 • kamera, dvogled, materijal za čitanje,
 • pribor za nokte (bez sečiva i turpije),
 • lap top računari, mobilni telefoni,
 • upaljač (po putniku), šibice koje ne posjeduju mogućnost paljenja trenjem.
 • hrana za bebe u tečnom/kašastom stanju i mleko u prikladnoj količini, u zavisnosti od dužine trajanja leta, nosiljka ili sklopiva kolica za dete.
 • lekovi u tečnom stanju se mogu nositi u ručnom prtljagu samo uz lekarski nalaz odobren od relevantne medicinske ustanove. To se isto odnosi i za nošenje raznih medicinskih preparata (insulin, krvna plazma i sl.).

Predati

Prilikom kupovine karte stiče se pravo na unos određene količine besplatnog prtljaga, zavisno od karakteristika klase i putovanja u okviru kupljene karte.

Ekonomska

Dozvoljeni prtljag

Biznis

Dozvoljeni prtljag

Bebe imaju pravo na 10kg prtljaga, dimenzija do 158cm, za ekonomsku i biznis klasu + 1 dečija kolica na sklapanje ili 1 sedište za bebu.

Čekiranje Air Montenegro

Air Montenegro check in. Najbrža i najjednostavnija prijava na let, bez čekanja u redu na aerodromu

Online check-in

Prijava na let putem interneta nije moguća za letove kompanije Air Montenegro sa aerodroma Podgorica i Tivat.

Preporuka je da na aerodromu budete barem 2h pre polaska. Na taj način bi se nesmetano obavio prijem prtljaga, kontrola putnih dokumenata i ukrcavanje u avion.

Imajte na umu da se šalter za check-in zatvara 30 minuta pre leta i da nakon toga nema mogućnosti ulaska u avion. To je redovna procedura koja se mora ispoštovati kako bi avion poleteo na vreme.

Specijalni zahtevi na Air Montenegro letovima

Informišite se o specijalnim zahtevima na Air Montenegro letovima

Deca bez pratnje

Ova procedura odnosi se na prevoz dece bez pratnje uzrasta između 5 i 12 godina na zahtev roditelja ili staratelja i na nepraćenu decu od 12 do 16 godina.

Ova usluga nije moguća na Code -Share letovima gde Air Montenegro nije operativni prevoznik, osim u slučajevima prevoza dece koja pripadaju “specijalnoj kategoriji putnika”.

Obaveze roditelja/staratelja čije dete putuje kao nepraćeno dete

 • Prilikom rezervacije avio karte roditelji/staratelji su u dužni da obaveste službenike avio kompanije Air Montenegro da žele da kupe kartu za nepraćeno dete i navedu njegove godine.
 • Rezervacija avio karte će biti izdata tek kada prevoz bude odobren od strane kompanije Air Montenegro i drugih kompanija ukoliko ih ima tokom leta.
 • Roditelji/staratelji su u obavezi da obezbede sva dokumenta neophodna za putovanje nepraćenog deteta (avio kartu, pasoš, vizu…)
 • Deca se prihvataju na let na osnovu izjave koju su u obavezi da popune i potpišu roditelji/staratelji. Izjava, odnosno UM formular se popunjava na aerodromu prilikom čekiranja.
 • Rotitelj/staratelj dete predaje ovlašćenom službeniku na aerodromu i u obavezi je da ostane na aerodromu do trenutka poletanja aviona u kome se dete nalazi. Napominjemo da dete mogu predati i prihvatiti samo osobe koje su navedene u UM formularu.

UM formular možete preuzeti ovde.

Prevoz dece od 12 do 16 godina

 • Ukoliko je pomoć stvarno potrebna.
 • Samo ukoliko roditelj/staratelj to traži.
 • Za decu sa ograničenom pokretljivošću.

Cena usluge

Cena za let između Crne Gore i Srbije je 40 po pravcu. Ukoliko kao nepraćena deca putuju braća/sestre, usluga se naplaćuje samo za jedno od njih!

Prevoz dece mlađe od 5 godina

Air Montenegro prihvata i decu uzrasta od 2 do 5 godina, ali obavezno u pratnji starije osobe. Pratnja mogu biti roditelji/staratelji, braća i sestre stariji od 14 godina ili bilo koja druga osoba starija od 16 godina za let između Crne Gore i Srbije, odnosno starija od 18 godina za međunarodni saobraćaj.

Ako navedeni uslovi nisu ispunjeni, prihvatanje deteta je moguće samo u pratnji stjuardese kompanije Air Montenegro, pri čemu je roditelj/staratelj dužan da kupi kartu za službenog pratioca po važećoj tarifi.

Trudnice u avionu

Buduće majke mogu leteti avio kompanijom Air Montenegro bez lekarskog uverenja do 20. nedelje ukoliko je u pitanju zdrava i trudnoća bez komplikacija. Ako je trudnoća ušla u 20. nedelju, putovanje će biti dozvoljeno samo uz lekarsko uverenje koje mora biti izdato najviše 7 dana pre započetog puta.

Uverenje treba da potvrdi:

 • da se porođaj ne očekuje u roku od 4 nedelje od početka putovanja i da ne postoje zdravstvene smetnje
 • da ne postoje nesigurnosti u nastavku trudnoće ili datumu porođaja
 • da se ne očekuju komplikacije prilikom porođaja

Podaci o starosti trudnoće i očekivanom terminu, dostavljeni prilikom rezervacije, su zaštićeni u našem sistemu.

Putovanje avionom nije preporučljivo nakon 32. nedelje i 7 dana nakon porođaja.

Zdravo novorođenče može biti primljeno na let 7 dana nakon rođenja.

Putnici sa invaliditetom

Ukoliko mentalno ili fizičko stanje putnika zahteva dodatnu pomoć tokom ukrcavanja, iskrcavanja ili za vreme leta, neophodno je obavestiti avio kompaniju na vreme prilikom rezervacije.

U zavisnosti od kategorije kojoj putnik pripada, biće obezbeđena asistencija u skladu sa navedenim potrebama.

Kategorije putnika koji koriste invalidska kolica

WCHR – Putnici kojima je potrebna pomoć kako bi došli do, odnosno napustili avion, ali koji mogu samostalno da se penju uz ili silaze niz stepenice, kao i da se kreću po putničkoj kabini.

WCHS – Putnici kojima su invalidska kolica potrebna do i od aviona, koji moraju biti preneti uz i niz stepenice i koji ne mogu sami doći odnosno ustati sa sedišta u avionu.

WCHC – Putnici kojima su invalidska kolica neophodna do i od aviona i potrebna im je pomoć za ulazak i izlazak iz aviona, kao i za kretanje po putničkoj kabini.

BLND – Slepi putnici – neophodno je prilikom rezervacije avio karte naznačiti da li postoji pratnja psa za vođenje slepih osoba.

DEAF – Gluvi putnici – neophodno je prilikom rezervacije avio karte naznačiti da li postoji pratnja psa.

Putnicima iz kategorija WCHR i WCHS nije potreban pratilac, osim ukoliko lekara ne preporučuje drugačije, dok putnici iz kategorije WCHC moraju imati kvalifikovanog pratioca i to tokom čitavog puta.

NAPOMENA:  Air Montenegro nije u mogućnosti da obezbedi prevoz putnicima na nosilima.

Putnici sa sopstvenim invalidskim kolicima

Invalidska kolica se prenose kao predati prtljag bez naplate ukoliko se putnik kreće pomoću njih. Pri pijemu, službe na aerodromu će proveriti da li su baterije iskopčane (ukoliko kolica imaju suve baterije ili akumulator), polovi izolovani, a baterije čvrsto vezane za kolica.

Ako putnik ima invalidska kolica na vlažne baterije u obavezi ste da imate odobrenje svih učesnika u prevozu.

Mobilna pomagala na baterije

Mobilna pomagala na baterije moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • da poseduju tip baterija koji je dozvoljen
 • da su polovi zaštićeni, a električna kola izolovana
 • da punjenje baterija ne zahteva pomeranje ili oštećenje drugog tereta
 • ukoliko je moguće, baterije se uklanjaju, izoluju i transportuju na adekvatan način
 • kapetan mora biti obavešten o lokaciji pomagala i baterija

Kućni ljubimci

Prevoz kućnih ljubimaca u kabini (PETC)

U putničkoj kabini se mogu prevoziti životinje manjih dimenzija, ali ne u staranju nepraćenog deteta i to: psi, mačke, pripitomljene ptice, mali glodari (zec, hrčak, morsko prase). Gmizavci nisu dozvoljeni.

Ukoliko prevozite ljubimca avionom, morate obezbediti odgovarajući prozračni transporter napravljen od čvrstog materijala (plastike, fiberglasa, drveta, metala i sl.), sa nepromočivim dnom ili kavez sa pokrivačem od tkanine za male ptice. Maksimalna težina transportera i ljubimca je 8 kg, a veličina ne sme da prelazi dimenzije ručnog prtljaga, odnosno 55x40x20cm.

Prevoz životinja u kabini se naplaćuje u fiksnom iznosu – 25€ po pravcu.

Dozvoljeno je smestiti nekoliko istorodnih životinja u jedan transporter uz uslov da njihova težina ne prelazi makimalnu dozvoljenu.

Transporter mora biti jedini ručni prtljag i smešta se ispod sedišta ispred putnika. Na bezbednosnoj kontroli životinja se vadi iz ambalaže i prolazi rentgen zajedno sa vlasnikom, dok ambalaža prolazi proveru sa ostalim prtljagom.

Prevoz kućnih ljubimaca – potrebna dokumenta

Ako planirate let sa svojim kućnim ljubimcem, neophodno je da obezbedite sva dokumenta obavezna po zakonu zemlje u koju putujete. Potrebne informacije možete dobiti u najbližem diplomatsko-konzularnom odeljenju.

Jedan od osnovnih kriterijuma vezan za sve države jeste da su vam ljubimci zdravi i sposobni za putovanje, što se potvrđuje potpisom veterinara u pasošu ljubimca, zatim da su redovno vakcinisani protiv besnila, te da im je ugrađen mikročip ili poseduju tetovir broj. Ljubimce treba očistiti od crevnih parazita i krpelja 24 do 48 sati pre leta.

Pasoš za ljubimce je knjižica koju izdaje i overava ovlašćena veterinarska ustanova i poseduje:

 • datum okota/ starost, rasa, pol i boja krzna
 • broj mikročipa/ tetovir broj, datum obeležavanja i mesto na životinji na kom se on nalazi
 • datum vakcinacije protiv besnila
 • naziv proizvođača vakcine, naziv vakcine i serijski broj
 • datum kada životinja treba da primi revakcinu

Preporuka je da se pas ne hrani najmanje 6 sati pre leta i da mu se ne daje voda 2 sata pre poletanja.

Aerodromi sa kojih leti Air Montenegro

Ovde se možete informisati sa kojih aerodroma leti kompanija Air Montenegro

Air Montenegro avio kompanija

O nama

IATA: W2

Hub-ovi: Podgorica Tivat

Air Montenegro je crnogorska nacionalna avio kompanija sa sedištem u Podgorici.

Osnovana je 2021. godine, a iste godine počela je i sa letovima.

Fokusirana je samo na međunarodne letove, s’ obzirom da je razdaljina između jedina dva aerodroma u Crnoj Gori u Podgorici i Tivtu, 80 km.


pronadji-let-cta-dugme


Flota Air Montenegro

Informišite se o tipovima aviona koje kompanija Air Montenegro koristi za svoje letove

air-montenegro-podgoricaU svojoj floti avio kompanija Air Montenegro ima avion Embraer 195. E-195 je putnički avion srednjeg dometa dizajniran od strane brazilske kompanije. To je najveći avion u porodici Embraer E-Jet koji je dobio sertifikat i akreditaciju Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost (EASA) 2006. godine. E-195 pokreću dva motora General Electric CF34-10 koji su specijalno konstruisani da pruže veću snagu na dužim letovima i kao takvi namijenjeni su za regionalne civilne avione.

Avio Kompanije

Ostale avio kompanije

Prijava na newsletter za avionske karte

Obaveštenja, popusti i akcije

Želim prvi da saznam najjeftinije cene avio karata!

Treba vam pomoć?

Pomoć

Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebna pomoć oko rezervisanja avio karte ili neka dodatna informacija. Mi smo tu za vas.

Anonimni

Air Montenegro

Neizmerno se radujem da je uvedena ovako brzo nova avio kompanija. Jos je bolje sto su cene avio karata povoljnije od konkurecije. Air Montengro zelim ti puno srece

3 godine ago

Review Air Montenegro.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *